Cookies & Integritetspolicy

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Källa: Post- och telestyrelsen 

– – –

Integritetspolicy

Inledning
Din integritet är viktig för oss när du köper våra bostäder. Vi på bostadsrättsföreningen (”Föreningen”),
med hjälp av Lillskär AB (”Lillskär”), behandlar därför dina personuppgifter i enlighet med vad som
krävs i lag. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Föreningen och Lillskär.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter avseende
köpet av lägenheten; Lillskär är personuppgiftsbiträde, men även personuppgiftsansvarig i de delar du
gör tillvalsköp till din bostad. Du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering
genom att vända dig till patric.sandberg.helenius@lillskar.com.
Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk
person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser. All information som vi samlar in
om dig har en koppling till försäljningen av våra bostäder och vi använder inte informationen till något
annat.
 – – –
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Personuppgifter som samlas in vid säljstart:
När du som presumtiv köpare bestämt dig för en bostad bokar du dig på den genom att använda
bokningssidan. Lillskär samlar in ett antal personuppgifter om dig från denna bokningssida och
förmedlar vidare informationen till fastighetsmäklaren. Detta gör vi för att du ska komma i kontakt med
fastighetsmäklaren, ingå bokningsavtal och/eller förhandsavtal samt för att hållas uppdaterad om vad
som händer i projektet.
Personuppgifter som samlas in och behandlas vid ingående och frånträdande av avtal
Som köpare av en bostad kommer du att ingå två olika avtal med Föreningen, nämligen förhandsavtal
och upplåtelseavtal, samt ett avtal om tilläggsköp som du kommer att ingå med Lillskär. Förhandsavtal
kan ingås mellan Föreningen vid säljstart, eller vid en senare tidpunkt därefter. Upplåtelseavtalet
kommer att ingås i ett senare skede när så kan ske enligt lag.
För att du ska kunna ingå dessa avtal behöver vi samla in och behandla ett antal personuppgifter om
dig. Samma personuppgifter kommer Lillskär att behandla även i samband med ditt eventuella
frånträde av ett avtal då du står som motpart i avtalet till den nya ägaren.
 – – –
Viktiga delar som du samtycker till
När du köpt din bostad samtycker du till ytterligare behandling av dina personuppgifter, nämligen:
 För att utföra en kreditprövning,
 För marknadsanalys, och
 För att genomföra marknadsundersökningar.
När behandlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter när:
 Du bokar dig för en bostad via bokningssidan,
 Du har skrivit förhandsavtal,
 Du har skrivit upplåtelseavtal
 Du har tecknat din ”trygga köp”-försäkring
 Du kontaktar vår serviceorganisation eller anställda antingen via telefon eller e-post för hjälp
eller om du har frågor,
 Du frånträder ditt förhandsavtal,
 Du frånträder ditt upplåtelseavtal.
– – –
Hur använder vi personuppgifterna?
Vi använder dina personuppgifter till att:
 Boka dig på en av våra bostäder
 Förmedla dina kontaktuppgifter till ansvarig mäklare så att denne kan se din köplats och
sedan ge dig relevant information om projektet,
 Ingå förhandsavtal med dig
 Ingå upplåtelseavtal
 Efter ditt samtycke utföra en kreditprövning
 Kontakta dig angående frågor som uppkommer med anledning av Avtalet
 Ange dig som fakturamottagare
 Fakturera dig som köpare
 Anmäla dig sig bostadsägare till BRF
 Erbjuda dig inredningsval
 Bjuda in dig till event och skicka nyheter avseende din bostad
 Hantera och administrera situationer då du väljer att frånträda ingått avtal (ex. för utbetalning
av handpenning)
 Kunna hantera, administrera och utföra en säkeridentifiering av dig som köpare vid
överlämnande av bostaden
 Skicka välkomstbrev
 Skicka e-post med kommunikationspolicy
 Skriva upp dig på intresseanmälan till parkering
 Teckna ”tryggt köp”- försäkring
 Utföra de avtalsenliga och lagstadgad garantibesiktningarna
 Andra liknande ändamål som uppkommer för att Bolaget ska kunna fullgöra sina avtalsenliga
skyldigheter gentemot dig som köpare, och för att du ska kunna fullgöra dina förpliktelser
under Avtalet.
– – –
För ytterligare information om Lillskärs integritetspolicy och dina rättigheter se Integritetspolicy Lillskär AB.